Autoryzacja


Proszę wprowadzić Identyfikator użytkownika a następnie nacisnąć przycisk "Dalej".Identyfikator użytkownika:


WAŻNA INFORMACJA!

W związku z pojawiającymi się w Internecie przestępczymi e-mailami oraz prośbami telefonicznymi Bank Spółdzielczy we Wschowie informuje, że nie ma nic wspólnego z takimi procederami. Bank nigdy nie prosi swoich Klientów - czy to w przesyłkach e-mailowych, czy w rozmowach telefonicznych - o podanie jakichkolwiek numerów, haseł czy numeru rachunku ani też innych informacji poufnych lub dotyczących zabezpieczeń.

Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podanego linku i nie udostępniać danych osobowych, loginu i hasła do konta, jak również danych dotyczących karty, tj. numeru karty, daty ważności i kodu CVV2.

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKU INTERNETOWEGO.

Prosimy, aby zawsze poświęcić chwilę na weryfikację poprawności i autentyczności strony. Proszę pamiętać, że połączenie internetowe samo w sobie zapewnia możliwość szybkiego zawarcia transakcji, wykonanie przelewu, sprawdzenia salda itp. a poświęcając 1 minutę dłużej w celu weryfikacji poprawności i autentyczności strony, certyfikatów i przeczytania komunikatów banku przyczyni się to do poprawy Państwa bezpieczeństwa.
Każde odstępstwo w wyglądzie strony, brak kłódki, inny adres www strony, brak połączenia szyfrowanego tzn. adres strony nierozpoczynający się od https oraz inne odstępstwa np. zapytania o hasła jednorazowe, dane osobowe lub dane z kart płatniczych powinny być alarmujące.
W razie wątpliwości związanych z prawidłowym działaniem serwisu bankowości internetowej, proszę kontaktować się z serwisem Wydziału Informatyki BS Wschowa pod nr tel. 65 5407423.

Uwaga na nowe zagrożenia w systemach bankowości internetowej.

Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej:

- Aktualizuj wersję przeglądarki
- Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym
- Regularnie aktualizuj system operacyjny
- Chroń telefon i tablet logując się do bankowości elektronicznej
- Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
- Przed podpisem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.

Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci