Ostrzeżenie przed atakami na klientów bankowości internetowej.

Dbając o Państwa bezpieczeństwo w obszarze usług bankowości internetowej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta odbiorcy na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy,zarówno wcześniej zdefiniowanego jak i na bieżąco wprowadzanego, Klienci banku powinni sprawdzać poprawność numeru konta przed jego zatwierdzeniem. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny Klient powinien natychmiast wylogować się z systemu oraz nawiązać kontakt z Bankiem przez infolinię lub placówkę bankową. Należy przeskanować komputer zaktualizowanym wcześniej programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

Przypominamy o stosowaniu zasad, które pomogą w bezpiecznym korzystaniu z bankowości elektronicznej:

 • Aktualizuj wersję przeglądarki internetowej.
 • Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny.
 • Chroń telefon i tablet logując się do bankowości internetowej.
 • Kopiując do schowka systemu operacyjnego numer NRB, po wklejeniu sprawdź jego poprawność. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
 • Przed zaakceptowaniem przelewu, sprawdź poprawność numeru NRB.
 • Aktualne informacje o zagrożeniach można sprawdzić na stronie Związku Banków Polskich: http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci

  BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z BANKU INTERNETOWEGO.

  Prosimy, aby zawsze poświęcić chwilę na weryfikację poprawności i autentyczności strony. Proszę pamiętać, że połączenie internetowe samo w sobie zapewnia możliwość szybkiego zawarcia transakcji, wykonanie przelewu, sprawdzenia salda itp. a poświęcając 1 minutę dłużej w celu weryfikacji poprawności i autentyczności strony, certyfikatów i przeczytania komunikatów banku przyczyni się to do poprawy Państwa bezpieczeństwa.

  Każde odstępstwo w wyglądzie strony, brak kłódki, inny adres www strony, brak połączenia szyfrowanego tzn. adres strony nierozpoczynający się od https oraz inne odstępstwa np. zapytania o hasła jednorazowe, dane osobowe lub dane z kart płatniczych powinny być alarmujące. W razie wątpliwości związanych z prawidłowym działaniem serwisu bankowości internetowej, proszę kontaktować się z serwisem Wydziału Informatyki BS Wschowa pod nr tel. 65 5407423.

  WAŻNA INFORMACJA!

  W związku z pojawiającymi się w Internecie przestępczymi e-mailami oraz prośbami telefonicznymi Bank Spółdzielczy we Wschowie informuje, że nie ma nic wspólnego z takimi procederami. Bank nigdy nie prosi swoich Klientów - czy to w przesyłkach e-mailowych, czy w rozmowach telefonicznych - o podanie jakichkolwiek numerów, haseł czy numeru rachunku ani też innych informacji poufnych lub dotyczących zabezpieczeń.

  Prosimy nie odpowiadać na tego typu maile, nie korzystać z podanego linku i nie udostępniać danych osobowych, loginu i hasła do konta, jak również danych dotyczących karty, tj. numeru karty, daty ważnoś;ci i kodu CVV2.

  Szanowni Państwo jeżeli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki internetowej lub otrzymają Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej o której Bank nie informował lub podobny , uprzejmie prosimy o kontakt z infolinią 655407423 oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z bankowości elektronicznej do momentu wyjaśnienia problemu